logo

B.E.J. Floria Vlad

STUDII

Anterior dobândirii calității de liber-profesionist, titularul biroului a urmat cursurile la zi ale Universității „PETRU MAIOR” din Tîrgu Mureș, unde a participat alături de alți studenți în cadrul unor activități / proiecte practice de cercetare și sesiuni internaţionale de comunicări ştiinţifice, devenind în anul 2010 licențiat în drept al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, iar în anul 2011 absolvent al cursului de masterat în drept al Universității „DIMITRIE CANTEMIR” din Tîrgu Mureș, unde au fost aprofundate jurisdicțiile civile și comerciale speciale, organizarea activității notariale și execuționale, instituțiile / dreptul Uniunii Europene și tehnologia informației / comunicațiilor aplicată în activitatea juridică.

EXPERIENȚA

Experiența în domeniul executării silite a fost deprinsă în cadrul unor birouri având ca și obiect activitatea de urmăririe silită unde au fost efectuate stagiile de pregătire profesională, precum și în cadrul conferințelor de stagiu ce au avut loc în cadrul Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Tîrgu Mureș.

DOBÂNDIREA CALITĂȚII

Titularul biroului individual a fost admis în profesie ca și executor judecătoresc stagiar prin promovarea concursului organizat de către Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești în sesiunea 16.05.2013 iar în sesiunea 11.11.2015 ca și executor judecătoresc definitiv prin promovarea examenului de definitivat organizat pentru executorii judecătorești stagiari, acesta fiind numit în funcţie prin Ordinul Ministrului Justiţie nr. 322/c/01.02.2016 cu sediul biroului în circumscripţia Judecătoriei Tîrgu Mureş.

PRINCIPII

În urma înregistrării biroului la Curtea de Apel Tîrgu Mureş sub nr. 565/02.03.2016 a luat ființă B.E.J. FLORIA VLAD, în cadrul căruia aptitudinile organizatorice, pregătirea minuțioasă a actului de executare, respectarea dispozițiilor legale și documentarea riguroasă aferentă, asigură calitatea actelor şi lucrărilor efectuate de titular.

Atribuţii

Executorii judecătorești sunt învestiți să îndeplinească un serviciu de interes public constând în executarea silită a dispozițiilor civile din titlurile executorii, precum și alte atribuții date prin lege în competența lor.

Competența

Executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu excepţia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene şi bugetului Comunităţii Europene a Energiei Atomice, se realizează numai de către executorul judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel.

Articole

Studii de specialitate publicate în mediul virtual, relevante domeniului executarii silite

Articole publicate pe rețeaua LinkedIn

Articole publicate pe site-ul juridice.ro

Adresează-te executorului

Solicită o programare
Nota de informare - GDPR