logo
ALTE ACTE SAU OPERAŢIUNI

ALTE ACTE SAU OPERAŢIUNI

Pentru îndeplinirea altor acte sau operaţiuni acestea trebuie prevăzute expres de dispoziţiile legale în vigoare. Atribuţiile date în competenţa executorului judecătoresc sunt limitativ prevăzute de lege, organul de executare fiind în drept să refuze îndeplinirea unor acte ce nu se încadrează în limitele acestora

CAZURI - CU TITLU EXEMPLIFICATIV

ONORARIU

Adresează-te executorului

Solicită o programare
Nota de informare - GDPR