logo

COMPETENŢA GENERALĂ

Executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu excepţia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene şi bugetului Comunităţii Europene a Energiei Atomice, se realizează numai de către executorul judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel

COMPETENŢA MATERIALĂ

Competența materială a executorului judecătoresc se concretizează în îndeplinirea activităților specifice profesiei ce sunt evidențiate în secțiunea ATRIBUȚII

COMPETENŢA TERITORIALĂ

Competența teritorială a organului de executare este evidențiată de dispozițiile art. 8 din Legea nr. 188/2000, unde se prevede că executorii judecătorești își îndeplinesc atribuțiile în circumscripția curții de apel pe lângă care funcționează, dacă prin lege nu se dispune altfel. În concret:

 1. pentru EXECUTAREA SILITĂ A OBLIGAŢIILOR este competent executorul judecătoresc din circumscripția curții de apel în a cărei rază teritorială urmează să se facă executarea în condițiile prevăzute de C.pr.civ.:
  -în cazul urmăririi silite a bunurilor imobile, al urmăririi silite a fructelor prinse de rădăcini, al veniturilor imobilelor şi al executării silite directe imobiliare, executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află imobilul,
  -în cazul urmăririi silite a bunurilor mobile şi al executării silite directe mobiliare, executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află domiciliul ori, după caz, sediul debitorului, sau din circumscripţia curţii de apel unde se află bunurile; în cazul în care domiciliul sau, după caz, sediul debitorului se află în străinătate, este competent oricare executor judecătoresc (dacă bunurile urmăribile, mobile, se află în circumscripţiile mai multor curţi de apel, oricare dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă una dintre acestea este competent să realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmăribile aflate în raza celorlalte curţi de apel),
  - în cazul executării silite a obligaţiilor de a face şi a obligaţiilor de a nu face, executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde urmează să se facă executarea. Executorul judecătoresc rămâne competent să continue executarea silită chiar dacă după începerea executării debitorul şi-a schimbat domiciliul sau, după caz, sediul. În cazul în care executorul judecătoresc iniţial învestit de creditor constată că nu sunt bunuri şi venituri urmăribile în raza competenţei sale teritoriale, creditorul poate cere instanţei de executare continuarea executării silite printr-un alt executor judecătoresc,
 2. pentru NOTIFICAREA ACTELOR JUDICIARE ŞI EXTRAJUDICIARE este competent orice executor judecătoresc învestit de partea interesată în condițiile legii,
 3. pentru COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ este competent orice executor judecătoresc învestit de partea interesată în condițiile legii,
 4. pentru RECUPERAREA AMIABILĂ este competent orice executor judecătoresc învestit de partea interesată în condițiile legii,
 5. pentru APLICAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII este competent executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află imobilul sau după caz executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află domiciliul ori, după caz, sediul debitorului, sau din circumscripţia curţii de apel unde se află bunurile; în cazul în care domiciliul sau, după caz, sediul debitorului se află în străinătate, este competent oricare executor judecătoresc (dacă bunurile urmăribile, mobile, se află în circumscripţiile mai multor curţi de apel, oricare dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă una dintre acestea este competent să realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmăribile aflate în raza celorlalte curţi de apel),
 6. pentru CONSTATAREA STĂRILOR DE FAPT este competent executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în a cărei rază teritorială se va face constatarea,
 7. pentru OFERTA REALĂ DE PLATĂ este competent executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în care se află domiciliul ori sediul creditorului sau domiciliul ales al acestuia,
 8. pentru PROTESTUL DE NEPLATĂ A TITLURILOR DE CREDIT este competent orice executor judecătoresc învestit de partea interesată în condițiile legii,
 9. pentru ALTE ACTE SAU OPERAŢIUNI este competent orice executor judecătoresc învestit de partea interesată, dacă prin lege nu se dispune altfel.

INSTANŢELE DE JUDECATĂ

Potrivit Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, la nivel teritorial sunt înființate următoarele instanțe de judecată:

În ceea ce privește INSTANȚA DE EXECUTARE, ce soluționează cererile de încuviințare a executării silite, contestațiile la executare, precum și orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepția celor date de lege în competența altor instanțe sau organe. Acesta se identifică raportat la dispozițiile art. 651 C.pr.civ. :

 • judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel,
 • judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se află în ţară,
 • judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul biroului executorului judecătoresc învestit de creditor dacă domiciliul sau, după caz, sediul creditorului și debitorului nu se află în ţară.

Adresează-te executorului

Solicită o programare
Nota de informare - GDPR